{$MY_ResumeError}
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
2013“和”字书法---行书普通纪念币
作者:刘扬  文章来源:本站原创  点击数2490  更新时间:2017/1/13 12:57:50  文章录入:刘扬  责任编辑:刘扬

 

中国人民银行公告〔2013〕第15号

中国人民银行定于2013年9月23日发行“和”字书法---行书普通纪念币一枚。

一、普通纪念币图案

“和”字书法---行书普通纪念币正面主景图案为中华人民共和国国徽,内缘上方刊“中华人民共和国”国名、下方刊面额“伍圆”及年号“2013”;背面主景图案为“和”字的行书书法,衬景图案为书法的飞白,内缘右上方刊“和”字的五种书法体。

二、普通纪念币面额、规格、材质和发行数量

“和”字书法---行书普通纪念币面额为5元,直径为30毫米,材质为黄铜合金,发行数量为5000万枚。

三、“和”字书法---行书普通纪念币与现行流通人民币职能相同,与同面额人民币等值流通。

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                      中国人民银行

                                                                                                                                                                                      2013年9月10日

                 

                                                                                                   “和”字书法---行书普通纪念币图案

                                                                                   

                                                                                                 “和”字书法---行书普通纪念币正面图案

                                                                                 

                                                                                               “和”字书法---行书普通纪念币背面图案                     

 

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口