{$MY_ResumeError}

        

 | 网站首页 | 钱币商城 | 纸币价格 | 文交所动态 | 纪念币价格 | 金银币价格 | 钱币文章 | 钱币图片 | 中国纸币 | 商业银行 | 钱币真伪 | 清代纸币 | 军阀纸币 | 国库债券 | 革命区币 | 民国纸币 | 精品纸币 | 日伪纸币 | 省行纸币 | 网站留言 | 购物车 | 一套纸币 | 二套纸币 | 三套纸币 | 四套纸币 | 连体纸币 | 金币银币 | 纪念币 | 国库券,外汇券 | 革命区纸币 | 热点钱币收购 | 购买钱币结算方式 | 本站收购钱币结算方式 | 金银币纪念币图库 | 会员帮助 | 客钞纸币 | 钱币视频 | 

最新公告:     各位泉友大家好!!!  [刘扬  2007年8月18日]            各位泉友大家好!!!  [刘扬  2007年8月18日]            《中国钱币在线》钱币纸币商业用户组开通!  [刘扬  2007年4月25日]            供求信息频道  [刘扬  2007年3月23日]            会员可以申请自己的钱币专卖店了!  [刘扬  2007年12月28日]         切换到繁體中文
您现在的位置: 中国钱币在线 >> 纸币价格 >> 清代纸币价格表 >> 正文
专题栏目
更多内容
最新推荐 更多内容
相关文章
7月3日第四版人民币纸币…
7月3日人民币纸币钱币联…
7月3日第三版人民币纸币…
7月3日流通纪念币及(精制…
7月3日金银币市场收藏价…
7月2日第四版人民币纸币…
7月2日人民币纸币钱币联…
7月2日第三版人民币纸币…
7月2日流通纪念币及(精制…
7月2日金银币市场收藏价…
更多内容
2008年5月8日清代纸币收藏参考价格表         ★★★
2008年5月8日清代纸币收藏参考价格表
作者:刘扬 文章来源:本站原创 点击数:7433 更新时间:2008-9-13 21:01:56

 

国家金融机构

 

 

 年份 面额  票幅(mm)地名  印制   

收藏价格(人民币 元)  

旧-  一般-   新

 咸丰3年  1两    户部官票  300-600-1200
 咸丰3年  3两    户部官票  500-800-1500
 咸丰3年  5两    户部官票  600-1000-1800
 咸丰3年  10两  154×254  户部官票  600-1000-1800 
 咸丰3年  50两  184×315  户部官票  800-1200-2000
 咸丰4年  1两    户部官票  300-600-1200
 咸丰4年  3两    户部官票  500-800-1500
 咸丰4年  5两    户部官票  600-1000-1800
 咸丰4年  10两    户部官票  600-1000-1800
 咸丰4年  50两    户部官票  800--1300-2200
 咸丰5年  1两    户部官票  400-800-1200
 咸丰5年  3两    户部官票  500-1000-1500
 咸丰5年  5两    户部官票  400-800-1300
 咸丰5年  10两    户部官票  800-1800-3500
 咸丰5年  50两    户部官票  1000-1800-3800
 咸丰6年  1两    户部官票  400-800-1500
 咸丰6年  3两    户部官票  800-1800-3500
 咸丰6年  5两    户部官票  800-1800-3500
 咸丰6年  10两    户部官票  1000-1800-3800
 咸丰6年  50两    户部官票  1500-3000-5000
 咸丰7年  5两    户部官票  1800-3500-6000
 咸丰3年  500文    大清宝钞  300-700-1200
 咸丰3年  1000文    大清宝钞  500-900-1500
 咸丰3年  2000文    大清宝钞  400-800-1200
 咸丰4年  500文    大清宝钞  300-600-900
 咸丰4年  1000文    大清宝钞  400-800-1200
 咸丰4年  1500文    大清宝钞  500-1000-1500
 咸丰4年  2000文    大清宝钞  500-1000-1500
 咸丰4年  5000文    大清宝钞  800-1800-3500
 咸丰5年  500文    大清宝钞  300-600-900
 咸丰6年  500文    大清宝钞  400-800-1200
 咸丰6年  1000文    大清宝钞  500-1000-1500
 咸丰6年  2000文    大清宝钞  500-1000-2000
 咸丰6年  5000文    大清宝钞  800-1800-3000
 咸丰6年  10千文    大清宝钞  1000-2200-3800
 咸丰7年  500文    大清宝钞  400-800-1500
 咸丰7年  1000文    大清宝钞  500-1000-1800
 咸丰7年  2000文    大清宝钞  600-1200-2000
 咸丰7年  5000文    大清宝钞  800-1600-2800
 咸丰7年  拾千文    大清宝钞  1000-2000-3000
 咸丰7年  五十千文    大清宝钞  1500-3000-6000
 咸丰7年  百千文    大清宝钞  1500-3000-6000
 咸丰8年  500文    大清宝钞  300-600-900
 咸丰8年  1000文    大清宝钞  400-800-1200
 咸丰8年  2000文    大清宝钞  600-1500-3000
 咸丰8年  5000文    大清宝钞  600-1500-3000
 咸丰8年  拾千文    大清宝钞  800-1800-3800
 咸丰8年  50千文  148×278  大清宝钞  1000-1800-4000
 咸丰8年  百千文  145×278  大清宝钞  1000-1800-4000
 咸丰9年  2000文    大清宝钞  600-1500-3000
 咸丰9年  5000文    大清宝钞  600-1500-3000
 咸丰9年  拾千文    大清宝钞  800-1800-3800
 咸丰9年  百千文    大清宝钞  1000-1800-4000
 光绪32年  1元    大清户部银行  1000-2000-5000
 光绪32年  5元    大清户部银行  1500-3000-6000
 光绪32年  10元    大清户部银行  2000-4000-8000
 光绪32年  1元    大清户部银行兑换券  1000-2000-3000
 光绪32年  5元    大清户部银行兑换券  1500-3000-5000
 光绪32年  10元    大清户部银行兑换券  2000-4000-8000
 光绪33年  1元    大清银行兑换券  1000-2000-3000
 宣统元年  1元    大清银行兑换券  1000-2000-3000
 宣统元年  5元    大清银行兑换券  1500-3000-5000
 宣统元年  10元    大清银行兑换券  5000-10000-20000
 宣统元年  50元    大清银行兑换券  20000-40000-80000
 宣统元年  100元    大清银行兑换券  20000-40000-80000
 宣统年间  1元    大清银行兑换券  5000-10000-30000
 宣统年间  5元    大清银行兑换券  8000-15000-38000
 宣统年间  10元    大清银行兑换券  10000-30000-50000
 宣统年间  100元    大清银行兑换券  20000-40000-80000
 宣统年间  1两  陕西,开封  大清银行银两票  2000-4000-8000
 宣统年间  2两  陕西,  大清银行银两票  2000-4000-8000
 宣统年间  3两  陕西,开封  大清银行银两票  2000-5000-10000
 宣统2年  4两  陕西,  大清银行银两票  2000-5000-10000
 宣统年间  5两  陕西,开封  大清银行银两票  2000-6000-12000
 宣统年间  10两  陕西,云南,开封  大清银行银两票  2000-8000-15000
 宣统年间  20两  陕西,  大清银行银两票  2000-8000-15000
 宣统年间  30两  陕西,  大清银行银两票  2000-8000-20000
 宣统年间  50两  陕西,云南,开封  大清银行银两票  3000-10000-23000
 宣统2年  100两  陕西,云南,开封  大清银行  5000-15000-30000
 宣统元年  1元    交通银行  500-1500-3500
 宣统元年  5元    交通银行  1000-3000-5000
 宣统元年  5元样票    交通银行  1000-2000-3000
 宣统元年  10元    交通银行  1500-3000-6000

 

各省官银钱局(号)

 

 

 年份    面额  票幅(mm)  印制  收藏价格(人民币 元) 
 光绪19年  1大元    湖北银元局  10000-25000-40000
 光绪22年  1串文    湖北官钱局  3000-5000-10000
 光绪30年  1大元    湖北官钱局  2000-4000-8000
 光绪21年  1大元    台南官银票总局  1000-2000-5000
 光绪21年  5大元    台南官银票总局  1000-2000-5000
 光绪21年  10大元    台南官银票总局  6000-18000-35000
 光绪21年  1大元    台南官银票台南府  5000-12000-30000
 光绪21年  5大元    台南官银票台南府  3000-5000-9000
 光绪21年  10大元    台南官银票台南府  4000-10000-25000
 光绪34年  1吊文    吉林永衡官帖局  800-1800-3500
 光绪34年  2吊文    吉林永衡官帖局  1000-2000-4000
 光绪34年  3吊文    吉林永衡官帖局  1200-2500-5000
 光绪27年  500枚    北洋银元局当十铜元  800-1800-3500
 光绪31年  50枚    北洋银元局铜元票  1500-3000-5000
 光绪31年  100枚    北洋银元局铜元票  2000-4000-6000
 光绪31年  500枚    北洋银元局铜元票  3000-8000-12000
 光绪28年  1两    北洋天津银号  2000-4000-10000
 光绪29年  1两    北洋天津银号  2000-5000-10000
 光绪31年  1两    北洋天津银号  1800-3500-8000
 宣统年间  1两    北洋天津银号  2000-4000-8000
 宣统年间  3两    北洋天津银号  3000-6000-10000
 宣统年间  5两    北洋天津银号  3000-5000-10000
 宣统年间  10两    北洋天津银号  2000-5000-8000
 宣统年间  1元    北洋天津银号  1000-2000-3000
 宣统年间  3元    北洋天津银号  1500-3000-5000
 宣统年间  1伯元    北洋天津银号  3000-5000-7000
 光绪28年  1000文    江西官银钱总号  2000-4000-8000
 光绪33年  2两    江西官银钱总号  2000-4000-8000
 光绪33年  5两    江西官银钱总号  1500-3000-5000
 光绪33年  10两    江西官银钱总号  1000-2000-4000
 光绪33年  100两    江西官银钱总号  3000-6000-10000
 光绪33年  1元    江西官银钱总号  2000-4000-6000
 光绪33年  10元    江西官银钱总号  1500-3000-5000
 光绪29年  1串文    江南裕宁官银钱局  800-1500-2800
 光绪31年  5元    江南裕宁官银钱局  600-1500-2500
 光绪33年  10枚    江南裕宁官银钱局  800-1800-3500
 光绪33年  20枚    江南裕宁官银钱局  1000-2000-3800
 光绪33年  50枚    江南裕宁官银钱局  500-1000-2000
 光绪29年  100枚    江南裕宁官银钱局  500-1000-2000
 光绪33年  100枚    江南裕宁官银钱局  600-1200-2500
 光绪33年  100枚    江南裕宁官银钱局  500-1000-2000
 光绪33年  1元    江南裕宁官银钱局  800-1800-3000
 光绪33年  1元    江南裕宁官银钱局  800-1800-3000
 光绪34年  1元    江苏裕苏官银钱局  1000-2000-3500
 光绪34年  5元    江苏裕苏官银钱局  1000-2000-3800
 光绪28年  1元    湖南官钱局  800-1800-3500
 光绪29年  1元    湖南官钱局  500-1000-2000
 光绪29年癸卯  1两    湖南官钱局  500-1000-2000
 光绪30年甲辰  1两    湖南官钱局  500-1000-2000
 光绪31年乙巳  1两    湖南官钱局  500-1000-2000
 光绪32年丙午  1两    湖南官钱局  500-1000-2000
 光绪33年丁未  1两    湖南官钱局  500-1000-2000
 光绪34年戊申  1两    湖南官钱局  500-1000-2000
 光绪29年癸卯  1元    湖南官钱局  500-1000-2000
 光绪32年丙午  1元    湖南官钱局  500-1000-2000
 光绪34年戊申  1元    湖南官钱局  500-1000-2000
 光绪31年乙巳  壹串文    湖南官钱局  600-1200-1800
 光绪32年丙午  壹串文    湖南官钱局  800-1500-2500
 光绪34年戊申  壹串文    湖南官钱局  600-1200-2000
 光绪33年丁未  壹佰枚    湖南官钱局  500-1000-2000
 光绪34年戊申  壹佰枚    湖南官钱局  500-1000-2000
 光绪32年丙午  5两    湖南官钱局  800-1800-3000
 光绪33年丁未  5两    湖南官钱局  1000-2000-3500
 光绪34年戊申  5两    湖南官钱局  1200-2500-3800
 光绪34年  1两    湖南官钱局  500-1000-2000
 光绪34年  5两    湖南官钱局  600-1500-3000
 光绪34年  50枚    湖南官钱局  800-1800-3500
 光绪34年  100枚    湖南官钱局  500-1000-2000
 光绪30年  1元    广东官银钱局  600-1200-2000
 光绪31年  1元    广东官银钱局  800-1500-3000
 光绪33年  10元    广东官银钱局  1000-2000-3000
 光绪33年  1元    广东官银钱局  1200-2000-3500
 光绪33年  5元    广东官银钱局  1000-2000-3000
 光绪33年  10元    广东官银钱局  1200-3000-5000
 光绪30年  1吊文    黑龙江广信公司  600-1200-2000
 光绪30年  2吊文    黑龙江广信公司  800-1500-3500
 光绪30年  3吊文    黑龙江广信公司  1000-2000-3800
 光绪30年  100吊文    黑龙江广信公司  1500-3000-6000
 光绪32年  5吊文    黑龙江广信公司  1500-3000-6000
 光绪32年  10吊文    黑龙江广信公司  1500-3000-6000
 光绪33年  1吊文    黑龙江广信公司  2000-4000-6000
 光绪33年  2吊文    黑龙江广信公司  2000-4000-6000
 光绪33年  3吊文    黑龙江广信公司  1000-2000-3000
 光绪33年  5吊文    黑龙江广信公司  2000-4000-6000
 光绪33年  10吊文    黑龙江广信公司  2000-4000-6000
 光绪33年  50吊文    黑龙江广信公司  3000-5000-10000
 光绪34年  1吊文    黑龙江广信公司  1000-2000-3000
 宣统元年  1吊文    黑龙江广信公司  1000-2000-3000
 宣统元年  2吊文    黑龙江广信公司  1500-3000-5000
 宣统元年  5吊文    黑龙江广信公司  2000-4000-8000
 宣统元年  10吊文    黑龙江广信公司  2000-4000-8000
 光绪34年  10角    黑龙江官银分号  1000-2000-3500
 宣统3年  10枚    黑龙江官银分号  800-1800-3000
 宣统3年  30枚    黑龙江官银分号  1000-2000-3500
 宣统3年  50枚    黑龙江官银分号  2000-4000-7000
 宣统3年  100枚    黑龙江官银分号  3000-6000-10000
 光绪31年  1角    奉天官银号  600-1200-2000
 光绪31年  5角    奉天官银号  1000-2000-3000
 光绪31年  5元    奉天官银号  800-1800-2500
 光绪32年  1000文    安徽裕皖官钱局  600-1200-2500
 光绪33年  5元    安徽裕皖官钱局  500-1000-2000
 光绪33年  1元    安徽裕皖官钱局  600-1200-2500
 光绪30年  2000文    四川铜元局  800-1800-3000
 光绪33年  400文    新疆官钱总局  1000-2500-5000

 

各地铁路、矿局

 

 

 年份  面额  票幅(mm)  印制  收藏价格(人民币 元)
 光绪24年  1元    山海关内外铁路局  800-1800-3500
 光绪24年  5元    山海关内外铁路局  1500-3000-8000
 光绪24年  10元    山海关内外铁路局  1000-2500-6000
 宣统元年  100枚    江西铁路银钱号  1000-2800-7000
 光绪33年  1吊文    黑龙江矿务总局  1000-3000-8000

 

 

民间钱庄、银号

 

 

 年份  面额  票幅(mm)  印制  收藏价格(人民币 元)
 宣统3年  4两    宝兴银号  600-1500-3000
 宣统3年  6两    内茂盛号  300-1000-2000
 宣统3年  20枚    同义钱铺  200-600-1500
 宣统3年  20枚    德成永钱店  200-600-1500
 光绪年间  20枚    湖南商办磁业公司  800-1800-3500
 宣统2年  100枚    义元钱庄  600-1500-2500
 光绪念2年  1串文    福兴恒号  300-600-1000
 光绪31年  1串文    同源永号  200-500-1000
 光绪32年  2文    复盛永号  300-600-1000
 宣统元年  200文    和丰公司  300-600-900
 光绪30年  1000文    詹信安号  200-500-1000
 光绪33年  3伯文    乾益字号  300-500-900
 光绪年间  200文    上池号  200-500-800
 光绪30年  100文    雷万达号  300-500-900
 光绪年间  200文    正元堂  300-500-800
 光绪29年  100文    资安源号  300-500-900
 光绪29年  200文    资安源号  300-500-900
 光绪29年  300文    资安源号  300-500-900
 光绪年间  500文    吴葆和号  400-800-1200
 宣统3年  1吊    万聚成记  300-500-900
 宣统年间  6吊    德玉成号  400-800-1200
 光绪33年  10吊    大成号  400-800-1200
 光绪年间  2元    天津万义川银号  400-800-2000
 光绪年间  5元    天津万义川银号  400-800-1200
 光绪年间  4两    京都升昌银号  400-800-1200
 光绪年间  5两    北京长发厚银号  400-800-1200
 光绪年间  10两    北京天义银号  400-800-1200
 光绪年间  20两    北京聚丰银号  400-800-1200

 

民间商业、储蓄银行

 

 

 年份  面额  票幅(mm)  印制  收藏价格(人民币 元)
 清光绪24年  5钱    中国通商银行  800-1800-3000
 清光绪24年  1两    中国通商银行  1000-2000-3500
 清光绪24年  5两    中国通商银行  1500-3000-6000
 清光绪24年  10两    中国通商银行  1000-2000-5000
 光绪24年  1两    中国通商银行  2000-5000-10000
 光绪24年  5元    中国通商银行  2000-6000-12000
 光绪24年  10两    中国通商银行  2000-6000-12000
 光绪24年  100两  138×206  中国通商银行  10000-20000-30000
 光绪30年  5元    中国通商银行  2000-6000-12000
 光绪30年  10元    中国通商银行  2000-6000-12000
 光绪31年  1元    浙江兴业银行  1000-2000-5000
 光绪31年  5元    浙江兴业银行  1500-3000-6000
 光绪31年  10元    浙江兴业银行  2000-5000-10000
 光绪33年  1元    华商上海信成银行  1000-2000-5000
 光绪33年  5元    华商上海信成银行  1500-3000-6000
 光绪33年  10元    华商上海信成银行  2000-5000-10000
 光绪34年  100枚    信义储蓄银行  800-1800-3000
 宣统元年  1元    上海四明银行  800-1800-3000
 宣统元年  2元    上海四明银行  800-1800-3000
 宣统元年  5元    上海四明银行  800-1800-3000
 宣统元年  10元    上海四明银行  1000-2000-5000

 

 

外国商业银行

 

 

 年份  面额  票幅(mm)  印制  收藏价格(人民币 元)
 宣统元年  1元    万国宝通银行  1000-2000-5000
 宣统元年  5元    万国宝通银行  1500-3000-6000
 宣统元年  10元    万国宝通银行  2000-5000-10000
 宣统元年  100元  137×210  万国宝通银行  10000-20000-30000
 光绪31年  5元    花期银行  5000-18000-35000
 光绪31年  10元    花期银行  8000-22000-50000
 光绪31年  50元    花期银行  20000-40000-100000
 光绪31年  100元  129×207  花期银行  30000-50000-150000
 宣统2年  5元    花期银行  3000-8000-15000
 宣统2年  10元    花期银行  5000-12000-20000
 宣统元年  1元    和阑银行  8000-22000-50000
 宣统元年  5元    和阑银行  8000-22000-50000
 宣统元年  10元    和阑银行  5000-15000-30000
 光绪3年  50两    香港上海匯理银行  5000-15000-30000
 光绪年间  5元    香港上海匯丰银行  5000-15000-30000
 光绪年间  10元    香港上海匯丰银行  5000-15000-30000
 光绪年间  25元    香港上海匯丰银行  5000-15000-30000
 光绪年间  50元    香港上海匯丰银行  5000-15000-30000
 光绪36年  100元  106×204  华俄道胜银行  5000-15000-30000
   1元      5000-15000-30000
   5两    德华银行  5000-15000-30000
   5元    华比银行  5000-15000-30000
 宣统3年  1两    北洋保商银行  10000-20000-30000

钱币价格录入:刘扬    责任编辑:刘扬 
 • 上一个钱币价格:

 • 下一个钱币价格:
 • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
   网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

  | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 |
  中国钱币在线 010-63258889{购买钱币定单确认联系电话:13366386988,微信号码:13001216521
  {交易结算方式:当面交易,款到发货,}
  交易地点:北京市西城区马甸邮币卡收藏品市场一楼A3015号,
  各位钱币泉友来宾大家好!在本站购买的钱币如有质量问题15天内包退30天内包换!
  《中国钱币在线》出售的钱币一律保证是真品钱币! 在与我联系购买钱币不会有假的钱币、或是后改的钱币,
  (汇款购买钱币之前请与我们电话定准,确认后在汇购钱币款! 不要盲目汇款了!)
  建设银行:6227000014730059189,刘扬,
  工商银行:9558880200005081186,刘扬,
  农业银行:9559980014108280018,刘扬,
  电子信箱1:web336688.net@163.com 电子信箱2:
  备案序号:京ICP备10020764号 :京公网安备:1101050011597
  要买到物有所值钱币,多学多看,注意自我保护,不要贪图便宜,一分价钱一分货色,谨防受骗上当!享受收藏快乐!
  站长:北京钱币学会会员:刘扬
  信息产业部备案
  京ICP备10020764号